Fitxa Tècnica
 • Temps de muntatge: 8 hores
 • Temps de desmuntatge: 2 hores
 • Durada de l'espectacle: 60 minuts
Espai Escènic
 • Escenari de 8 m. d'ample x 7 de fondària i 4/5 d'alçada
 • Cortina al fons negre
 • Els lateral no son imprescindibles les cametes
Altres
 • Barra per penjar dos electroimants
 • Màquina de fum (si no en disposeu la portarem nosaltres)
 • Camerinos
Equip de so
 • Equip de so adient a la disposició de la sala
 • Taula de so amb un mínim de:
  • 3 entrades estèreo jack (6 entrades mono)
  • 1 entrada per a ipod o similar
  • 1 entrada canon
 • 2 monitors L/R a l'escenari
 • 1 micro per ampli de guitarra en escena costat esquerre ( mirant des de platea)
 • Electricitat a l'escenari costat esquerre (mirant des de platea)
Equip de llums
Disposem d'un plànol detallat de il·luminació de l'espectacle.
 • 11 focus ETC 750 25-50º
 • 15 focus PAR 64 CP62
 • 16 focus PC R.J. 1.2 K
 • 3 PAN ASIM 1K
 • 5 PEANES TERRA
 • 36 CANALS DE REGULACIÓ
 • 2 CANALS ON-OFF
Ens podem adaptar a la disponibilitat de l'equip de la sala.

L'equip tècnic de la companyia està format per un tècnic de so i un tècnic de llums, que també munten l'escenografia de l'espectacle.
És imprescindible la presència d'un responsable tècnic del teatre durant tot el muntatge i desmuntatge.